Link download Wireless Network Watcher 2.21 – Tiện ích theo dõi mạng Wifi

Wireless Network Watcher là một tiện ích nhỏ, nhẹ, có thể quét mạng wifi của bạn và sau đó hiển thị danh sách tất cả các thiết bị hiện đang kết nối với mạng của bạn.

Link download Wireless Network Watcher: 

Hệ điều hành: Windows 2000, Windows 2012, Windows 2008, Windows 10, Windows 7, Windows 98, Windows XP, Windows 2003, Windows 8, Windows Vista

Ngôn ngữ mặc định: English

Ngôn ngữ tùy chọn: English, Chinese, German, Japanese, Polish, French, Spanish, Italian

Bản: Free

Phần mềm Wireless Network Watcher có thể hiển thị thông tin chi tiết về mọi thiết bị được kết nối, bao gồm: địa chỉ IP, địa chỉ MAC, nhà sản xuất cardmạng và (tùy chọn) tên máy tính. Nếu bạn cần chuyển dữ liệu này, thì bạn cũng có thể xuất danh sách thiết bị được kết nối thành tệp html/xml/csv/text hoặc sao chép danh sách vào bảng tạm và sau đó dán vào ứng dụng bảng tính.

Nhìn chung, Wireless Network Watcher là một công cụ thông tin nhỏ, cung cấp cho bạn một cửa sổ vào mạng của bạn. Tuy nhiên, nó không thể cung cấp bất kỳ phương pháp nào để chặn hoặc cấm những kẻ xâm nhập.

You May Also Like

About the Author: chiasetructuyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *