Download .NET Framework Version 4.0 miễn phí – Link google drive – Chia sẻ trực tuyến

NET Framework là mô hình lập trình toàn diện và nhất quán của Microsoft để xây dựng các ứng dụng có trải nghiệm người dùng trực quan tuyệt đẹp, giao tiếp liền mạch và an toàn và khả năng mô hình hóa một loạt các quy trình kinh doanh.

Link download .NET Framework 4.0

Dung lượng:48.11MB (50,449,456 bytes)

Hệ điều hành:Windows XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit

Ngôn ngữ: Đa ngôi ngữ

Bản:Free

Net-Frame-Work-4.0

Net-Frame-Work-4.0

Microsoft .NET Framework 4 redistributable package cài đặt .NET Framework runtime và các tệp liên quan được yêu cầu để chạy và phát triển các ứng dụng để nhắm mục tiêu .NET Framework 4.

.NET Framework 4.0 có thể hoạt động song song với các phiên bản Framework cũ hơn. Các ứng dụng dựa trên các phiên bản trước của Framework sẽ tiếp tục chạy trên phiên bản được nhắm mục tiêu theo mặc định.

.NET Framework 4.0 bao gồm các tính năng và cải tiến mới sau đây:

  • Cải tiến trong CLR và BCL
  • Cải tiến trong ADO.NET
  • Nâng cấp cho ASP.NET
  • Những cải tiến trong Windows Presentation Foundation
  • Các cải tiến cho Windows Workflow Foundation và Windows Communication Foundation

You May Also Like

About the Author: chiasetructuyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *