Active Office 2010 bằng cmd, không sử dụng phần mềm, thành công 100%

Active Office 2010 bằng cmd, không sử dụng phần mềm, thành công 100%